Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας κρατάει τόσο απασχολημένους που ξεχνάμε να κάνουμε μια παύση, να γίνουμε συνειδητοί ως προς το εσωτερικό μας «περιβάλλον», αλλά και να φροντίσουμε το συναισθηματικό μας κόσμο.

Το να αφιερώσουμε χρόνο στο να διερευνήσουμε τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας είναι ένα βασικό και ίσως καθημερινό, θα έλεγα, κομμάτι αυτοφροντίδας. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας και την υγεία μας, έτσι και ο εσωτερικός μας κόσμος χρειάζεται προσοχή, χρόνο και ενέργεια.

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία με συγκεκριμένη δομή και πλαίσιο, εστιασμένη στο πρόβλημα, αλλά και στο «εδώ και τώρα». Μέσα από τη βοηθητική σχέση που χτίζεται μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, που χαρακτηρίζεται από αποδοχή, σεβασμό και κατανόηση, το άτομο μπορεί να «ανοιχτεί» και να νιώσει αποδοχή για αυτό που πραγματικά είναι (χωρίς όρους).

Μέσω ενεργητικής ακρόασης αλλά και άλλων τεχνικών που χρησιμοποιούνται, το άτομο μπορεί να βρει λύσεις στα προβλήματα που το απασχολούν, αλλά και να ανακαλύψει άλλες πτυχές του εαυτού του (αυτογνωσία). Έτσι, το άτομο μπορεί να αποκτήσει δεξιότητες ικανές να το βοηθήσουν να αντιμετωπίζει μόνο του τις δυσκολίες που θα του παρουσιάζονται στο μέλλον, με πιο αποτελεσματικούς τρόπους.

"The curios paradox is that when I accept myself just as I am, then I can
change."

Carl R. Rogers, 1961

Συχνές Ερωτήσεις

Τι να περιμένω από την πρώτη συνεδρία;

Η πρώτη συνάντηση είναι πάντα αναγνωριστική για το θεραπευόμενο αλλά και το θεραπευτή. Συχνά είναι δύσκολο να κάνουμε το πρώτο βήμα και να ζητήσουμε βοήθεια όπως και το να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτό που μας απασχολεί. Ειδικά στην πρώτη συνάντηση, το πρώτο μου μέλημα είναι να σας διευκολύνω να εκφραστείτε. Θα σας ζητήσω να μου περιγράψετε το τι είναι αυτό που σας φέρνει εδώ αλλά και το τι θα θέλατε να πετύχετε μέσα από τη συμβουλευτική μας σχέση. Επιπλέον, θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική σας ιστορία ώστε να καταλάβω με ποιους τρόπους μπορώ να σας βοηθήσω καλύτερα.

Η διάρκεια των συμβουλευτικών μας συνεδριών θα είναι 60 λεπτά. Στο τέλος της πρώτης μας συνεδρίας θα σας προτείνω ένα θεραπευτικό πλάνο, που, ανάλογα με τις ανάγκες και επιθυμίες σας, θα περιλαμβάνει συνδυασμό Συμβουλευτικής και Υπνοθεραπείας, είτε αποκλειστικά Συμβουλευτική. Άλλοτε, εφόσον κρίνω ότι χρειάζεστε τη βοήθεια κάποιου άλλου ειδικού, θα σας προτείνω τις ανάλογες πηγές παραπομπής.

Ποσό συχνά θα πρέπει να συναντιόμαστε και ποσό καιρό θα χρειαστώ;

Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα με μια πιο συχνή πορεία συνεδριών, ειδικά στην αρχή. Αυτό σημαίνει μια συνεδρία ανά εβδομάδα. Αργότερα, όταν αρχίσετε να νιώθεται ότι οι αλλαγές έχουν αρχίσει να εδραιώνονται στην καθημερινότητα σας, μαζί θα αποφασίσουμε να συναντιόμαστε λιγότερο συχνά αλλά με τέτοιο ρυθμό ώστε να διατηρήσετε τη θετική σας εξέλιξη.

Όσον αναφορά το πόσο καιρό θα χρειαστείτε, δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι θα εξαρτηθούν από τη Συμβουλευτική και δε θα θελήσουν ποτέ να ξεκινήσουν. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι ο/η θεραπευτής/τρια θα τους κατευθύνει στο να συνεχίσουν περισσότερο καιρό από όσο επιθυμούν. Όποιες και αν είναι οι ανησυχίες σας είναι σημαντικό να είστε ανοιχτοί με το θεραπευτή σας σχετικά με αυτές. Επίσης, να θυμάστε ότι εσείς είστε ο πελάτης και εσείς αποφασίζετε. Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε στιγμή νιώσετε ότι έχετε επιτύχει όσα θα θέλατε μέσω της Συμβουλευτικής ή επιθυμείτε να διακόψετε την πορεία των συναντήσεων μας, μαζί μπορούμε να το συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε το τέλος της θεραπείας. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να συζητήσουμε την πρόοδο σας αλλά και το πως να τη συντηρήσετε στο μέλλον.

Τι θα πρέπει να κάνω αν δε με ικανοποιεί κάτι αφορά τη συμβουλευτική μας σχέση;

Αν για κάποιο λόγο δεν είστε ικανοποιημένοι μέσα από τη συμβουλευτική μας σχέση, μπορείτε να μου αναφέρετε το λόγο ή τη δυσαρέσκεια σας. Είναι σημαντικό να ξέρω τι σας απασχολεί ώστε να έχω τη δυνατότητα να βελτιώσω τη σχέση μας. Επιπλέον, μια συμβουλευτική σχέση μπορεί να φέρει στην επιφάνεια συναισθήματα αλλά και μοτίβα συμπεριφορών από διάφορους τομείς της ζωής σας. Είναι μείζονος σημασίας το να είστε ανοιχτοί σε τέτοιο είδους συναισθήματα.

Σε τι διαφέρουν οι συμβουλευτικές συνεδρίες από μια φιλική στήριξη που μπορεί να έχω;

Οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας/θεραπευτές έχουν εκπαιδευτεί έτσι ώστε να ακούνε αλλά και να εστιάζουν με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από τον οποίο θα μας άκουγε ένας καλός φίλος. Η δουλειά του θεραπευτή είναι να κατανοήσει τα λόγια του θεραπευόμενου, σε σύγκριση με το φίλο, του οποίου τα κίνητρα είναι συχνά πιο προσωπικά. Επιπλέον, το ότι ο θεραπευόμενος γνωρίζει πως μια συνεδρία έχει αρχή και τέλος σε ορισμένο χρονικό διάστημα, το ότι κάθε υλικό παραμένει αυστηρά εμπιστευτικό και το ότι το ενδιαφέρον του θεραπευτή έγκειται αποκλειστικά στη θεραπευτική διαδικασία, αποτελούν μοναδικότητα της θεραπευτικής σχέσης.