Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας κρατάει τόσο απασχολημένους που ξεχνάμε να κάνουμε μια παύση, να γίνουμε συνειδητοί ως προς το εσωτερικό μας “περιβάλλον”, αλλά και να φροντίσουμε τον συναισθηματικό μας κόσμο.

Το να αφιερώσουμε χρόνο στο να διερευνήσουμε τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας είναι ένα βασικό και ίσως καθημερινό θα έλεγα, κομμάτι αυτοφροντίδας. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας και την υγεία μας, έτσι και ο εσωτερικός μας κόσμος χρειάζεται προσοχή, χρόνο και ενέργεια.

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία με συγκεκριμένη δομή και πλαίσιο, εστιασμένη στο πρόβλημα, αλλά και στο εδώ και τώρα. Μέσα από τη βοηθητική σχέση που χτίζεται μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενο, όπου χαρακτηρίζεται από αποδοχή, σεβασμό και κατανόηση, το άτομο μπορεί να “ανοιχτεί” και να νιώσει αποδοχή για αυτό που πραγματικά είναι (χωρίς όρους).

Μέσω ενεργητικής ακρόασης αλλά και άλλων τεχνικών που χρησιμοποιούνται, το άτομο μπορεί να βρει λύσεις στα προβλήματα που τον απασχολούν, αλλά και να ανακαλύψει άλλες πτυχές του εαυτού του (αυτογνωσία). Έτσι, το άτομο μπορεί να αποκτήσει δεξιότητες ικανές που θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίζει μόνος του τις δυσκολίες που θα του παρουσιάζονται στο μέλλον, με πιο αποτελεσματικούς τρόπους.

"The curios paradox is that when I accept myself just as I am, then I can
change."

Carl R. Rogers, 1961

Συχνές Ερωτήσεις

Τι να περιμένω από την πρώτη συνέδρια;

Η πρώτη συνάντηση είναι πάντα αναγνωριστική για τον θεραπευόμενο αλλά και τον θεραπευτή. Συχνά είναι δύσκολο να κάνουμε το πρώτο βήμα και ζητήσουμε βοήθεια όπως και το να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτό που μας απασχολεί. Ειδικά στην πρώτη συνάντηση, το πρώτο μου μέλημα είναι να σας διευκολύνω να εκφραστείτε. Θα σας ζητήσω να μου περιγράψετε το τι είναι αυτό που σας φέρνει εδώ αλλά και το τι θα θέλατε να πετύχετε μέσα από τη συμβουλευτική μας σχέση. Επιπλέον, θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική σας ιστορία ώστε να καταλάβω με ποιους τρόπους μπορώ να σας βοηθήσω καλύτερα.

Η διάρκεια των συμβουλευτικών μας συνεδρίων θα είναι 60 λεπτά. Στο τέλος της πρώτης μας συνεδρίας θα σας προτείνω ένα θεραπευτικό πλάνο, όπου ανάλογα με τις ανάγκες και επιθυμίες σας θα περιλαμβάνει συνδυασμό Συμβουλευτικής και Υπνοθεραπείας, είτε αποκλειστικά Συμβουλευτική. Άλλοτε, εφόσον κρίνω ότι χρειάζεστε τη βοήθεια κάποιου άλλου ειδικού, θα σας προτείνω τις ανάλογες πηγές παραπομπής.

Ποσό συχνά θα πρέπει να συναντιόμαστε και ποσό καιρό θα χρειαστώ;

Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα με μια πιο συχνή πορεία συνεδρίων, ειδικά στην αρχή. Αυτό σημαίνει μια συνέδρια ανά βδομάδα. Αργότερα, όταν αρχίσετε να νιώθεται ότι οι αλλαγές έχουν αρχίσει να εδραιώνονται στην καθημερινότητα σας, μαζί θα αποφασίσουμε να συναντιόμαστε λιγότερο συχνά αλλά με τέτοιο ρυθμό ώστε να σ διατηρήσετε τη θετική σας εξέλιξη.

Όσο αναφορά το ποσό καιρό θα χρειαστείτε, δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι θα εξαρτηθούν από την Συμβουλευτική και δεν θα θελήσουν ποτέ να ξεκινήσουν. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι ο/η θεραπευτής-τρια θα τους κρατήσει να έρχονται περισσότερο καιρό από όσο επιθυμούν. Οποίες και αν είναι οι ανησυχίες σας είναι σημαντικό να είστε ανοιχτοί με τον θεραπευτή σας σχετικά με αυτές. Επίσης, να θυμάστε ότι εσείς είστε ο πελάτης και εσείς αποφασίζεται. Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε στιγμή νιώσετε ότι έχετε επιτύχει όσα θα θέλατε μέσω της Συμβουλευτικής ή επιθυμείτε να διακόψετε τη πορεία των συναντήσεων μας, μαζί μπορούμε να το συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε το τέλος της θεραπείας. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να συζητήσουμε τη πρόοδο σας αλλά και το πως να τη συντηρήσετε στο μέλλον.

Τι θα πρέπει να κάνω αν δεν με ικανοποιεί κάτι σε σχέση με τη συμβουλευτική μας σχέση;

Αν για κάποιο λόγο δεν είστε ικανοποιημένοι μέσα από τη συμβουλευτική μας σχέση, μπορείτε να μου αναφέρετε το λόγο ή τη δυσαρέσκεια σας. Είναι σημαντικό να ξέρω τι σας απασχολεί ώστε να έχω τη δυνατότητα να βελτιώσω τη σχέση μας. Επιπλέον, μια συμβουλευτική σχέση μπορεί να φέρει στην επιφάνεια συναισθήματα αλλά και μοτίβα συμπεριφορών από διάφορους τομείς της ζωής σας. Είναι μείζονος σημασίας το να είστε ανοιχτεί σε τέτοιο είδους συναισθήματα.

Σε τι διαφέρουν οι συμβουλευτικές συνεδρίες από μια φιλική στήριξη που μπορεί να έχω;

Οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας/θεραπευτές έχουν εκπαιδευτεί με ένα τέτοιο τροπο ώστε να ακούνε αλλά και να εστιάζουν με έναν πολύ διαφορετικό τροπο από τον οποίο θα μας άκουγε ένας καλός φίλος. Η δουλειά του θεραπευτή είναι να κατανοήσει τα λόγια του θεραπευόμενου, σε σύγκριση με το φίλο, του οποίου τα κίνητρα είναι συχνά πιο προσωπικά. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο θεραπευόμενος γνωρίζει ότι μια συνέδρια έχει αρχή και τέλος σε ορισμένο χρονικό διάστημα , ότι κάθε υλικό παραμένει αυστηρά εμπιστευτικό και ότι το ενδιαφέρον το θεραπευτή έγκειται αποκλειστικά στη θεραπευτική διαδικασία, αποτελούν μοναδικότητα της θεραπευτικής σχέσης.