Η υπνοθεραπεία μας δίνει τη δυνατότητα να επαναπρογραμματίσουμε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο ασυνείδητο μας, οι οποίες είναι υπεύθυνες για ανεπιθύμητες συμπεριφορές και συναισθήματα, με ένα άμεσο και ανώδυνο τρόπο.

Συνοπτικά, ο νους χωρίζεται σε δυο ημισφαίρια, το αριστερό και το δεξί. Το αριστερό ημισφαίριο σχετίζεται με το λογικό, αναλυτικό νου ενώ το δεξί συνδέεται με τη φαντασία, τον έλεγχο αυτόνομων λειτουργιών, τη μακροχρόνια μνήμη και το υποσυνείδητο. Σε καθημερινή βάση το αριστερό μας ημισφαίριο φιλτράρει κάθε πληροφορία γύρω μας, πριν επιτρέψει στο δεξί ημισφαίριο να την αποδεχθεί. Παρόλα αυτά, το αριστερό μας ημισφαίριο είναι το πρώτο που αναπτύσσεται κατά την παιδική μας ηλικία, για αυτό πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οφείλονται σε εμπειρίες κατά την παιδική ηλικία πριν αναπτυχθεί η λογική μας σκέψη. Μέσω της υπνοθεραπείας καταφέρνουμε να κατευνάσουμε τη δραστηριότητα του λογικού νου, ώστε να μας δώσει πρόσβαση στον υποσυνείδητο νου και με τη βοήθεια του να επαναξιολογήσουμε τις αποθηκευμένες πληροφορίες που ελέγχουν τα συναισθήματα και συμπεριφορές μας.

Η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία υποστηρίζει το ότι όλοι οι άνθρωποι διαθέτουμε μέσα τις απαραίτητες δυνάμεις και ικανότητες για να λύσουμε τα προβλήματα μας. Η αιτία που δεν το καταφέρνουμε είναι ότι διάφορες συνειδητές πεποιθήσεις που έχουμε υιοθετήσει με το πέρασμα του χρόνου από το κοινωνικό μας περίγυρο απομονώνουν τις εσωτερικές ασυνείδητες γνώσεις, δυνάμεις και ικανότητες μας.

Όσο αναφορά την Κλινική Ύπνωση Βιοθυμικής προσέγγισης, o όρος αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη βραχεία θεραπευτική προσέγγιση, μέθοδο και διαδικασία η οποία απευθύνεται άμεσα σε όλα τα επίπεδα και υποστρώματα των νευροβιολογικών, των συγκινησιακών (θυμικό), των συναισθηματικών αλλά και των γνωστικών συμπεριφορικών λειτουργιών του ανθρώπου. Μια βασική πτυχή της Βιοθυμικής Υπνοθεραπείας είναι η ψυχοεκπαίδευση ή αλλιώς η συνειδητή προετοιμασία του θεραπευόμενου για την ομαλή πορεία της θεραπείας. Βασικός στόχος της ψυχοεκπαίδευσης είναι η σταδιακή εστίαση της προσοχής (συνειδητής και ασυνείδητης) του θεραπευόμενου μέσω στοχευμένων συζητήσεων, στους εσωτερικούς μηχανισμούς οι οποίοι δημιουργούν και διατηρούν τις ανεπιθύμητες, αυτοματοποιημένες αντιδράσεις/συναισθήματα.

Σε αυτή τη θεραπευτική τεχνική ο θεραπευόμενος μπορεί να πάρει και δουλειά για το σπίτι. Εφόσον έχει εδραίωση τη κατάσταση της ύπνωσης, με τη βοήθεια του θεραπευτή και σε ένα μεγάλο βαθμό έχει εκπληρώσει τους στόχους του, μπορεί να περάσει σε ένα δεύτερο επίπεδο αυτό-ύπνωσης. Ο στόχος της αυτό-ύπνωσης είναι η ενίσχυση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων αλλά και η μετέπειτα ανεξαρτησία του θεραπευόμενου από το θεραπευτή.

Το πρακτικό υπόβαθρο το οποίο καθορίζει τη πρακτική της Βιοθυμικής Ψυχοθεραπείας, διαφέρει από αυτό άλλων προσεγγίσεων στην κλινική ύπνωση. Οι θεωρητικές βάσεις στις οποίες στηρίζεται η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία είναι κυρίως οι τελευταίες έρευνες στη νευροβιολογία του συναισθήματος της σύγχρονης συγκινησιακής νευροεπιστήμης (Affective Neuroscience), οι θεωρητικές και πρακτικές αρχές της Βιοθυμικής επιστήμης όπως έχουν διατυπωθεί από τον ελβετό ψυχίατρο Luc Ciompi, οι έρευνες και οι θεωρίες της επιγενετικής, οι θεωρίες της κβαντικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας του χάους καθώς και η θεωρία των καταστάσεων του «εγώ» όπως έχει διαμορφωθεί από τους John και Helen Watkins.

"When an inner situation is not made conscious, it appears outside as fate.
Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams; who looks inside, awakens."

Carl Gustav Jung, 1962

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν όλοι οι άνθρωποι να υπνωτιστούν;

Η ύπνωση είναι μια φυσική ικανότητα του ανθρώπου και όχι ένα φαινόμενο που μπορεί να επιφέρει κάποιος σε κάποιον άλλον. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να επέλθουν σε αυτή την κατάσταση χαλάρωσης με βασική προϋπόθεση να θέλουν να υποβληθούν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες του θεραπευτή με τη φαντασία τους.

Θα αποκοιμηθώ όταν υπνωτιστώ;

Η ύπνωση δε σχετίζεται με την κατάσταση του ύπνου. Αντιθέτως, πρόκειται για μια κατάσταση εσωτερικής εγρήγορσης κατά την οποία το άτομο έχει τη συνειδητότητα του στραμμένη προς τους εσωτερικούς του κόσμους, τους οποίους η καθημερινή συνειδητότητα δεν αντιλαμβάνεται.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ύπνωσης παρατηρείται όξυνση των αισθήσεων ακόμα και αν το άτομο δεν μπορεί να το αντιληφθεί συνειδητά εκείνη τη στιγμή.

Θα μπορώ να ξυπνήσω και να βγω από την ύπνωση;

Φυσικά, όταν ο θεραπευτής θα σταματήσει να μιλάει ο θεραπευόμενος είτε θα επιλέξει να ξυπνήσει ή θα αποκοιμηθεί με ένα φυσικό τρόπο.

Υπάρχει περίπτωση να αποκαλύψω πληροφορίες που δε θα ήθελα κατά τη διάρκεια της ύπνωσης;

Κατά τη διάρκεια της ύπνωσης έχουμε πλήρη έλεγχο του εαυτού μας και δεν παύουμε να αντιλαμβανόμαστε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Επιπλέον, έχουμε πλήρη έλεγχο πάνω στα θέματα που θέλουμε να μιλήσουμε αλλά και σε αυτά που θέλουμε να κάνουμε.

Ποια είναι η διαφορά της Ύπνωσης με την Κλινική Υπνοθεραπεία;

Η Κλινική Υπνοθεραπεία αναφέρεται στη χρήση της ύπνωσης ως θεραπευτικό μέσο. Η κύρια διαφορά της Κλινικής Υπνοθεραπείας από την απλή ύπνωση είναι ότι χορηγείται από ένα άρτια εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο επιστήμονα.

Επίσης, η Υπνοθεραπεία εφαρμόζεται από ιατρούς, ψυχιάτρους, κ.α. οι οποίοι πέρα από τίτλο σπουδών στην υπνοθεραπεία πρέπει απαραίτητα να κατέχουν τίτλο σπουδών σε κάποια ανθρωπιστική επιστήμη.

Τι να περιμένω στην πρώτη συνάντηση;

Η πρώτη συνάντηση εστιάζει στην πληροφόρηση του θεραπευόμενου σχετικά με την Κλινική Ύπνωση Βιοθυμικής προσέγγισης καθώς και τη συλλογή απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με το ζήτημα που τον απασχολεί. Με βάση τις πληροφορίες που θα συλλεχθούν και τις ανάγκες κάθε θεραπευόμενου, ο θεραπευτής θα σχεδιάσει μια εξατομικευμένη θεραπεία.

Πόση ώρα διαρκεί η κάθε συνεδρία;

Κατά την αρχική περίοδο της θεραπείας οι συνεδρίες είναι εβδομαδιαίες και διαρκούν 60-75 λεπτά. Στα τέλη της θεραπείας οι συνεδρίες πραγματοποιούνται ανά 10-15 μέρες ώστε να προετοιμάσουν καλύτερα την ανεξαρτησία του θεραπευόμενου από το θεραπευτή αλλά και να δοθεί χρόνος στο θεραπευόμενο να αντιληφθεί συνειδητά τις υποσυνείδητες αλλαγές που έχουν προκύψει.